Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy

30 czerwca 2023 r. – nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa

30 czerwca 2023 r. – nadsyłanie wpłat

30 czerwca 2023 r. – nadsyłanie abstraktów referatów i posterów

15 sierpnia 2023 r. – rozesłanie drugiego komunikatu z programem

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie uczestntictwa należy dokonywac poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 30 czerwca 2023 r.

Kliknij poniżej aby przejść do formularza:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Abstrakty referatów i posterów, wydawnictwa pokonferencyjne

Teksty abstraktów powinny być przygotowane w programie MS Word i nie przekraczać 1 strony w formacie A4. Teksty należy przygotować według ustalonego schematu (kliknij aby pobrać).

Teksty abstraktów należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: pokos@uj.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.